Doeltreffende interventies

De aanpak binnen zijn programma richt zich op persoons-, fenomeen- en locatiegebonden interventies. Hij stuurt daarbij diverse integraal projectleiders aan. Daarnaast treedt hij in enkele concrete projecten zelf op als ontkleurd projectleider. Daarnaast werkt hij aan organisatieontwikkeling. Denk daarbij aan het weerbaar maken van de gemeentelijke organisaties en het leren samenwerken tussen de betrokken partners.

Zijn ruime ervaring als ontkleurd programma- en projectleider ondermijning maakt dat Jeroen in staat is om organisaties echt een ‘spiegel’ voor te houden. Dit vraagt wederzijds respect en vertrouwen. En draagt bij aan het veilig, integer en weerbaar maken van De Markiezaten.

Vertrouwen leidt tot succes

In de Markiezaten is samen met o.a. het RIEC een districtelijke samenwerkingsstructuur ontwikkeld. Daardoor bekijken de partners ondermijningssignalen ook echt integraal. En pakken ze bestuurlijk, strafrechtelijk en fiscaal de misstanden aan. Daardoor ontstaat inzicht en begrip in de mogelijkheden van de partners. En dat maakt sturing op de aanpak door de Districtelijke Stuurploeg mogelijk.

Door goed samen te werken hoeft niet ieder signaal meteen een RIEC-casus te worden. Dat bespaart schaarse capaciteit. En verhoogt de slagkracht. Want RIEC-casuïstiek is vaak langdurig. Juist door korte maatwerk interventies kan vaak eenzelfde doel bereikt worden.

Wat zegt de districtelijke driehoek De Markiezaten over Jeroen?

‘Jeroen is een goede manager en hij heeft snel een netwerk opgebouwd. Hij heeft een heel duidelijke visie en brengt de juiste mensen bij elkaar. Met Jeroen is het erg fijn samenwerken, waarbij hij ook erg kritisch en scherp blijft! Hij verliest het einddoel niet uit het oog, maar probeert het zo goed als hij dat kan te bereiken.

Zelden met iemand gewerkt waarbij het zo prettig was om mee samen te werken; je bouwt vertrouwen op, vult elkaar aan, je mag elkaar een spiegel voorhouden en doorpezen! Daarbij: geen dag zonder lach!  We zijn heel tevreden over het functioneren van Jeroen Hamers. Zowel qua persoon als vanwege de wijze waarop hij zijn functie invult en de brugfunctie vervult’.