Welke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede dienstverlening te kunnen (blijven) uitvoeren bij onze klanten inclusief de daarvoor benodigde bedrijfsvoering (administratie) en om in contact te komen met mogelijke toekomstige werknemers, zelfstandige professionals of klanten. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren (veelal door uzelf aangeleverde) gegevens, aantekeningen en correspondentie die we lopende onze relatie met u verzamelen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op onze site via het contactformulier, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten of pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, elders geplaatste berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard in een dossier in ons centrale automatiseringssysteem. Dit systeem is alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd.

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden. Daar wijken we alleen van af in het belang van uw opleiding of inzet als professional. Onze medewerkers hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend.

Gegevens weer verwijderen

Als u niet langer bij ons klant bent of wanneer u niet langer als professional via ons ingezet wordt, worden uw gegevens maximaal nog 5 jaar bewaard. Hierna worden de gegevens vernietigd, met uitzondering van gegevens waarvan wettelijk vereist is dat deze langer bewaard blijven. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

Heeft u bij Van Aetsveld een beveiligingsprobleem gesignaleerd? Lees hier dan hoe te handelen.