• De goede dingen doen, op de goede manier, met de goede mensen

    Een simulatie moet uw mensen de gelegenheid geven om alle vaardigheden te trainen die ze  nodig hebben. Vaardigheden die passen bij hun eigen rol in een project of verandertraject.  Competenties die hen succesvol maken in die rol. Dat doen we in een training die levensecht is. Daardoor reageert de deelnemer zoals hij dat op de werkvloer ook zou doen. Hierdoor leert hij of zij optimaal. In onze simulaties worden de deelnemers een dag lang meegezogen in een levensecht verhaal waarin een uitdagende opdracht de hoofdrol speelt. Daardoor leren ze spelenderwijs!

Voor wie:

We richten ons op afdelingen, project- en managementteams die beter willen functioneren. Teams die meer zicht willen krijgen op hun eigen groepsprocessen en beter willen samenwerken. Maar ook op individuele project- en programmamanagers, teamleiders en projectmedewerkers.

Wanneer inzetten:

Simulaties kunt u inzetten als klap op de vuurpijl van een ontwikkelprogramma of opleidingstraject, óf als (vrijwel) op zichzelf staande -leuke- trainingsdag.

Waar:

We kunnen de simulaties doen op elke gewenste locatie, mits deze voldoet aan de locatie-eisen van de desbetreffende simulatie.

Duur:

Meestal hebben we 1 of 2 dagen nodig. Dat hangt onder meer af van hoeveel inhoudelijke feedback gewenst is.

Simulatie: De IPMA Projectmanagement Belevenis

Focus: IPMA theorie in praktijk

IPMA Projectmanagement Belevenis is een verdieping van de IPMA training. Projectmanagement is een vak en een vak leer je niet uit een boek maar door het te doen! Dat is onze gedachte achter de IPMA Projectmanagement Belevenis. In deze actieve doe-training ervaar je de essentie van projectmanagement. Het laat je realiseren dat voor succesvolle deelname aan een project een andere manier van werken nodig is. Een andere manier van werken die je je gedurende de training al doende eigen maakt. Want een boek, dat kun je ook thuis lezen!

De simulatie zelf bevat in principe geen theorie. Alleen op verzoek van de deelnemers zullen de trainers de theorie kort behandelen. De simulatie kan worden aangepast aan de leerdoelen, die per groep vooraf worden afgestemd.

De IPMA Projectmanagement Belevenis wordt gegeven in samenwerking met onze partner Lagant.

Simulatie: De Uitdaging van Beukels

Focus: Gedrag – omgaan met opdrachtgevers

Welkom in de wereld van de evenementenorganisatie. Uw bureau belandt in een race om voor een groot Nederlands bedrijf een feest te mogen organiseren dat zijn weerga niet kent. Een feest op drie locaties, verspreid over het land. Een feest dat voldoet aan de eisen van de hoofddirectie én de drie locatiedirecteuren.

De tijd dringt en de weg is niet zonder obstakels …
In de Uitdaging van Beukels trainen de deelnemers de competenties samenwerken, impact en overtuigingskracht, besluitvaardigheid en onderhandelen. de deelnemers gaan daadwerkelijk op bezoek bij de verschillende directeuren, neergezet door professionele trainingsacteurs, om met hen in gesprek te gaan. Daarbij hebben ze hun communicatieve vaardigheden hard nodig.

De Uitdaging van Beukels is ontwikkeld in samenwerking met Dubbel E Acteerservice.

Simulatie: Achterland

Focus: Gedrag – groepsprocessen

Uw team reist af naar Achterland, waar het wordt geconfronteerd met een uitgekiende uitdaging– én met zichzelf. Als bewoners uit Achterland krijgen ze te maken met hun burgemeester, die advies vraagt over het popconcert dat jaarlijks in de gemeente wordt gehouden. Maar een crisis ligt op de loer …

Tijdens de simulatie Achterland krijgt uw team steeds meer inzicht in zichzelf. Hoe functioneert de groep? Welke onbewuste groepsprocessen spelen zich binnen het team af? De simulatie sluit naadloos aan op de, tijdens een intake vastgestelde, specifieke leerdoelen van uw team. Onze basis hiervoor is een model voor effectieve teamontwikkeling, bestaande uit vier dimensies: het bestaansrecht van de groep, de inrichting van de groep, groepsdynamica en de manier waarop de groep omgaat met de omgeving. al deze vier dimensies zijn verwerkt in de simulatie. Professionele trainingsacteurs geven deze simulatie een extra dimensie.

Achterland is ontwikkeld in samenwerking met Dubbel E Acteerservice.

Meer informatie? Kijk ook bij trainingen of neem contact met ons op.