Als resultaatregisseur voel ik me thuis in organisaties met een complexe governance structuur waar veel belangen spelen. Samenwerken en verbinden zijn voor mij de belangrijkste onderdelen, naast  heldere communicatie in alle lagen binnen en buiten de organisatie. Ook ben ik in staat om teams te creëren waarin kennisdeling en respect centraal staan. Deze ingrediënten zijn noodzakelijk om projecten en verandertrajecten uit te voeren.  Binnen de trajecten hebben de directie en het management een net zo belangrijke rol om de wijzigingen te laten slagen. Door de voorbeeldfunctie zichtbaar en actief uit te oefenen, wordt de gehele organisatie gestimuleerd om positief aan het verandertraject of het project bij te dragen.

Ervaring

    • De Drechtsteden – Projectmanager Compliance
    • KPN-ITNS – Projectmanager Uitrol
    • VolkerWessels Telecom – Project- en verandermanager operational excelence
    • Wassink Autogroep – Project- en Interimmanager Customer Contact Center
    • Agidens – Projectmanager Proces Control Security

Veranderen vanuit motivatie en draagvlak

Mijn missie is om mensen te begeleiden in de veranderingen die binnen organisaties noodzakelijk zijn. Succesvolle projecten en veranderingen ontstaan door vertrouwen en teamwork. Het laten inzien dat iedereen binnen een verandering, van directie en management tot en met de medewerkers, van belang is om een wijziging succesvol tot stand te brengen.

Opdrachtgevers over mij:

Bas is effectief, mensgericht, pragmatisch en kostenbewust. Hij weet mensen mee te nemen in wat er van hen wordt verwacht. Hij is een zelfstarter en laat zich niet snel van zijn stuk brengen. Bas is integer en kan vlot schakelen waardoor hij de projecten en veranderingen snel op de rit krijgt.