Bruggenbouwer

Ik merk regelmatig dat mensen en scholen een veelheid aan (ICT-)voorzieningen hebben en zich daar toch niet mee geholpen voelen. Om allerlei redenen kunnen ze de beschikbare middelen niet goed inzetten; het werkt niet efficiënt, niet lekker. Dat komt vaak doordat degenen die de vraag stellen en degenen die de vraag moeten beantwoorden niet rechtstreeks met elkaar om de tafel zitten of elkaar simpelweg niet begrijpen. Als intermediair breng (en houd) ik het gesprek op gang. Ik ben vertaler tussen vraag en aanbod, zodat er mooie dingen kunnen gebeuren. Een bruggenbouwer dus: iemand die veranderingen blijvend kan implementeren.

Ervaring

Gestart als hoofd van de afdeling Informatisering en automatisering van een MBO-instelling ben ik in 2012 als zelfstandige verder gegaan. Ik heb met succes een aantal grote projecten bij onderwijsinstellingen begeleid. Bijvoorbeeld bij de Onderwijsgroep Tilburg (MBO en VO), bij de Onderwijsspecialisten (VSO en SO) en bij de Almeerse Scholengroep. Inhoudelijk heb ik ervaring met thema’s als vraagsturing, informatiebeveiliging en privacy en in rollen als informatiemanager, projectmanager, kwartiermaker, functionaris gegevensbescherming en security officer.

Getting things done

Ik zet me in voor het ondersteunen van mensen en hun werkwijze met uitgekiende procesgerichte tools en ICT-middelen. Door mijn kennis en mijn vermogen tot luisteren ben ik bij uitstek succesvol in trajecten waarbij processen gestroomlijnd moeten worden, waarbij teams niet goed samenwerken of waarbij nieuwe, onbekende trajecten moeten worden verkend.