Veranderingen succesvol doorvoeren

Expertise

Johan heeft al bijna 40 jaar ervaring als vakman op het terrein van architectuur, quality assurance, advisering en projectmanagement.

“Johan heeft een eigen kwaliteit standaard die verder gaat dan door mij verwacht of geëist.”

Ervaring

  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
   Veranderarchitect / Quality Assurance Manager
   Resource en Compliance Manager, Adviseur
  • Raad voor de Kinderbescherming – Adviseur
  • Alliander – Projectmanager
  • Ahold Europe – Programmamanager Compliance & Security
  • APG/Cordares – Projectmanager
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – Adviseur
  • Amsterdam Airport Schiphol – Adviseur

Kwaliteitverhoger

‘Als u een verandering wilt doorvoeren binnen uw bedrijf of u hebt een probleem waar u zelf niet uitkomt, dan kan ik u helpen. Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van de verandering of het probleem kunt u mij dan inzetten als adviseur, architect of projectleider. Vanwege mijn gerichtheid op kwaliteit en service word ik daarnaast veel gevraagd voor kwaliteitverhogende taken.

Kenmerkend voor mij is bovendien mijn gedrevenheid om de afgesproken deadlines te halen. Ik sta er persoonlijk garant voor dat uw verandering succesvol doorgevoerd wordt of dat uw probleem opgelost wordt. En als vanzelfsprekend zal ik er ook voor zorgdragen dat de kennis t.a.v. de verandering of de oplossing van het probleem overgedragen wordt naar uw interne organisatie.’