• 1. Verzamelen van broninformatie

  We gaan in gesprek met de direct betrokkenen bij het project en bestuderen brondocumenten zoals projectmandaat, rapportages, strategiedocumenten en andere  plannen. Zo krijgen we een eerste beeld van het te behalen resultaat, de te genereren waarde, maar ook van randvoorwaarden, beschikbaar budget, een mogelijke aanpak, afhankelijkheden en risico’s.

 • 2. Kick-off

  We gaan de diepte in met de stakeholders. Door een open gesprek krijgen we een beeld van de belangen, eisen, wensen en van de mogelijke gevoeligheden en barrières, die we  alle in onze aanpak adresseren. Zo creëren we vaart in het project en weet iedereen waar hij aan toe is.

 • 3. Analyse

  We zetten alle input tot nu toe op een rijtje en formuleren oplossingen en een aanpak om tot een succesvolle implementatie te komen. De gehele tijd houden we nauw contact met onze opdrachtgever, want we doen het samen!

 • 4. Preview

  Op basis van de kick-off, onze interviews en deskresearch komen we tot een eerste schets van ons plan van aanpak. Die presenteren we aan de stakeholders. De feedback tijdens de preview gebruiken we om onze aanpak bij te sturen en details te finetunen.

 • 5. Aanpak

  We presenteren de Aanpak: twee A4’tjes met daarin een beschrijving van de resultaten die we samen willen behalen binnen een bepaald tijdvak en hoe we dat willen aanpakken. In de Van Aetsveld-aanpak is verder aandacht voor aspecten als: risico’s en onzekerheden, randvoorwaarden, meetbaarheid van het resultaat en het beschikbare budget.

 • 6. Stilte en… camera loopt!

  Op basis van onze best practices en eigen-wijsheid zetten we de implementatie in gang. Tijdens het project is de Aanpak onze leidraad, maar dat neemt niet weg dat we waar nodig blijven bijsturen. Want wanneer jouw doelen veranderen – de wereld is immers ook continu in beweging -, kunnen ook de gewenste resultaten worden aangescherpt.

 • 7. Resultaat!

  Het project is ten einde. Samen hebben we fantastische resultaten behaald. Dat zijn niet altijd de resultaten die aan het begin van het project zijn geformuleerd, maar altijd resultaten waar jij als opdrachtgever écht iets aan hebt en waarmee we waarde toevoegen aan de organisatie.

 • Meer weten?

  Dus heb je ondersteuning nodig bij project- of verandermanagement? Op basis van de Van Aetsveld-Aanpak regisseren we samen resultaat. We gaan graag geheel vrijblijvend in gesprek. Bij jou, bij ons of virtueel. Het begint met een klik. Op de knop wel te verstaan. En waarschijnlijk komt die andere klik er dan ook heel snel achteraan.

  Neem contact met ons op