Afstudeeronderzoek leidt tot internationale publicatie

Drie jaar na het afstudeeronderzoek van Henk Lok en Tim Schouten is het resultaat van hun onderzoek in drukwerk beschikbaar. Begin 2016 formuleerde Koos de Heer een onderzoek naar het verandervermogen van organisaties als afstudeeropdracht. Het resultaat leidde tot onze nieuwe dienstverlening Verandervermogen.

Geschreven door

Koos de Heer
Projecten en veranderingen

Afstudeeronderzoek van twee studenten

Henk Lok had vanuit de Bachelor Global Change en Project Management van Hogeschool Windesheim wel zin in de klus. En Tim Schouten deed mee vanuit zijn Bachelor Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Samen combineerden ze vakmatige kennis met de mogelijkheden die kennis in de markt te zetten.

Afgestudeerd en dan?

Hun scripties van het uitgevoerde onderzoek leverden een mooi resultaat op. Van Aetsveld kreeg onderbouwing voor haar dienstverlening Verandervermogen. Beide heren kregen voor hun scriptie een mooi eindcijfer. En vaak eindigt die scriptie dan ergens in een la of op een boekenplank van de hogeschool.

Werken aan een publicatie

Maar voor deze heren liep het anders. Beide opleidingsinstituten zien graag dat scripties leiden tot publicatie. En Koos nam die uitdaging graag aan. Zeker toen bleek dat Gilbert Silvius samen met een collega uit Zuid Afrika aan een boek werkte. Koos en Gilbert staken de koppen bij elkaar met als uitkomst dat verandervermogen een hoofdstuk over projectvolwassenheid in het boek kon worden.

En internationaal met een hoofdstuk over verandervermogen

Koos, Tim en Henk hebben daarop de schouders er onder gezet. Hun scriptie werd omgewerkt naar een op zichzelf staand hoofdstuk over het meten van het verandervermogen van organisaties. Dat hoofdstuk werd in het Engels geschreven. En is nu als elfde hoofdstuk gepubliceerd in het boek. Daarin kan je lezen over de factoren in een organisatie die meehelpen (of juist niet) bij het realiseren van veranderingen. Het resultaat is een meetinstrument dat organisaties kunnen gebruiken bij het verbeteren van hun verandercapaciteit. Van Aetsveld is trots op deze prestatie van Koos en beide afstudeerders.

Meer weten?

Download onze brochure en lees meer over de mogelijkheden om het verandervermogen van uw organisatie in kaart te brengen. Bestel het hele boek of alleen hoofdstuk 11 van het boek . Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan contact op met Koos de Heer.