Agora op IPMA Parade; ontwikkelen of ontwerpen?

Traditioneel pak je een project aan vanuit een ontwerpgerichte aanpak. Bij Agile en DevOps ga je meer uit van de ontwikkelbenadering. Tussen die aanpak van ontwerpen en ontwikkelen zit een spanningsveld. Bij ontwerpen bedenk je het pad naar het doel en schets je de route. Bij ontwikkelen creëer je de randvoorwaarden, zodat zich een route naar het doel ontvouwt. Waar nodig stuur je bij. De spanning ontstaat bij het vraagstuk: in hoeverre ken je de toekomst?

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Spanning tussen projectmanagement en Agile/DevOps

Aanpak op basis van ontwerpen of ontwikkelen?

In het project Agora van de nationale politie kwam dit dilemma uitgebreid naar voren. In dit project stonden ontwerpbare zaken als tijd, geld, kwaliteit en scope centraal. Terwijl in het Scrum/Agile team de nadruk lag op de ontwikkeling. Die ontwikkeling leidde tot het kort-cyclisch leveren van business value. Hoe ga je om met die twee verschillende invalshoeken?

Visie: van samen werken naar samenwerken

Ons ambitieuze doel was helder: om van samen werken te komen tot samenwerken in de nieuwe nationale politie. Maar, hoe krijg je 64.000 collega’s midden in een fusie tot een andere werkwijze? Kan je dat tevoren ontwerpen? Of creëer je een ontwikkelbodem? Daarop is eerst een visie op samenwerken uitgewerkt. Om op basis van die visie een SharePoint platform neer te zetten, dat door iedereen te gebruiken is.

Ontwikkelaanpak staat centraal

En juist omdat de droom tot (digitaal) samenwerken centraal stond, kwam een ontwikkelaanpak tot zijn recht. Het project faciliteerde door middelen beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd bouwden de gebruikers van SharePoint quick en dirty hun functionaliteit. Daarmee sloot die functionaliteit naadloos aan op hun behoefte in de operatie. Het Agile/DevOps team bouwde breed gewenste quick en dirty oplossingen om tot (kleine) standaardoplossingen.  Om die oplossingen vervolgens beschikbaar te stellen aan alle gebruikers. Tegelijkertijd richtte het project zich vanuit de besturing op stakeholdermanagement. Het signaleerde risico’s. Maakte die bespreekbaar en ondersteunde de lijn van de operatie om, daar waar nodig, maatregelen te nemen. Zo kom je samen tot resultaat.

Resultaat: 35.000 gebruikers actief

Die aanpak heeft geleid tot een gedragen samenwerkingsvoorziening. Een voorziening waar meer dan 150 van de 168 basisteams in de dagelijkse operatie gebruik van maken. En dat betekent, dat rond de 35.000 politieagenten gebruik maken van Agora.

Videoverslag van de IPMA-bijdrage

Als geïnteresseerd bent in de presentatie, dan tref je onderstaand een kort videogesprek aan. In dit gesprek geven Robin van de Togt en Mark Albers een toelichting.

Meer weten?

In de presentatie op de Parade is het spel tussen het project en het Agile/DevOps scrum-team aangegeven. Als je meer wilt weten, neem dan vandaag nog contact op door ons een mail te sturen.