Kenniscafé Van Aetsveld

Regelmatig organiseert Van Aetsveld een kenniscafé voor en door de collega’s en met onze Associates. Op 28 maart 2018 stond opleiden en begeleiden centraal. Van Aetsveld levert een groot aantal opleidingen. Die opleidingen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk van onze project- en verandermanagers. Recent hebben we de banden met Lagant aangetrokken. En ook met onze partner De Spa managementontwikkeling werken we nauw samen. Daardoor is een nog breder aanbod ontstaan.

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Kennismaken en leren

Centraal stond de kennismaking met klanten, nieuwe collega’s en een aantal associates. Met een gevarieerd programma, met een verschillend aanbod aan workshops, is er voor iedereen wat te halen. En we sluiten af met een bekende spreker met zeer interessant verhaal.

Om 16:30 was de inloop. Wim van de Kant deed de opening. Iedereen had de keuze uit drie workshops in twee ronden. Dat leidde tot een set van zes verschillende onderwerpen. Het is dus zaak te kiezen voor een onderwerp dat je trekt. De keuze bestond uit de volgende zes workshops.

Een gevarieerd programma, met een verschillend aanbod aan workshops

Teamleren – Resource Utilization Trap

Als het om mensenwerk gaat is een belangrijk hulpmiddel voor optimale resultaten het bereiken van flow in je werk. Veel aandacht in LEAN als methode om productieprocessen te verbeteren, gaat daarom uit naar het creëren van flow. En naar het reduceren van verstoringen door wachttijden.

Maar wat is flow precies? En hoe kun je als management een omgeving creëren waarin medewerkers en teams gemakkelijker tot flow komen? Hoe kunnen ze productiever worden bij het uitvoeren van hun werk? In deze workshop werd aan de hand van praktische oefeningen onderzocht hoe dat werkt.

Managementstijl: invloed zonder macht

Deze sessie belicht het fenomeen ‘invloed zonder macht’. We doen dit echter niet aan de hand van theorieën of modellen, die iedereen waarschijnlijk al kent, maar door in spelvorm aan te tonen dat invloed uitoefenen niet persé afhankelijk is van de macht die iemand heeft. De spellen zijn zowel onderhoudend als leerzaam. En worden op een competitieve wijze gespeeld. Veel meer kunnen we er helaas niet over vertellen zonder de clou te verklappen.

Secure Base Leadership – De binnenkant van organisatieverandering

Kohlrieser beschrijft in Care to Dare (2012) hoe een ‘Secure Base’ medewerkers beter en gemotiveerder doet presteren. Een ‘Secure Base’ is een persoon, plek, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg biedt (Care). Maar ook een bron van inspiratie en energie om lef te ontwikkelen, te exploreren, risico’s te nemen en uitdaging te zoeken (Dare).

Denk eens terug aan de plek waar je zelf met plezier en uitdaging werkte, beide elementen waren er doorgaans aanwezig. Deze workshop introduceert de transformationele leiderschapsstijl. En laat zien hoe deze significant bijdraagt aan de betrokkenheid en motivatie van medewerkers bij veranderingen. Of zoals Kohlrieser het zelf zegt: “Unleash astonishing potential through Secure Base Leadership”.

Denk eens terug aan de plek waar je zelf met plezier en uitdaging werkte

Teamleren – Rollen, bron van duidelijkheid of frustratie

In een simulatie van een traditioneel voortbrengingsproces onderzoeken de deelnemers welke hindernissen we dagelijks trotseren om ondanks een veelheid onzichtbaar schrikdraad tot teamresultaat te komen. Door op basis van deze ervaring aan de slag te gaan om deze hindernissen bloot te leggen en te ontdekken welke simpele aanpassingen in het proces tot veel betere resultaten kunnen leiden. Deze ervaringen leggen de basis voor een nieuwe kijk op Agile requirements (User Stories) en de rol van Scrum Product Owner.

Team ontwikkelen

Niets komt harder aan dan de zachte kant van projecten. In deze workshop ervaar je hoe jij met BelbinTuckman en Hersey & Blanchard werkt aan blijvend succes voor het team en jezelf.

Weerstand bij veranderen

We komen het veel tegen: het bestuur toetert wat door de organisatie en de verandering is ingezet. Veranderen is leuk als je zelf aan het roer staat, maar vaak gaan we voorbij aan de gevolgen van de verandering voor de mensen.

Deze korte workshop over de transitiecirkel leert je waar belangrijke weerstandsuitingen vandaan komen en hoe ermee om te gaan in veranderprojecten. Dat doen we met de inzichten van goeroes als Kohlrieser, Kotter, Swieringa en de Mönnink. Een reis langs de ‘binnenkant van organisatieverandering’.

Boswachter over leiderschap

Onze speciale gastspreker was Arjan Postma. Hij is een Nederlandse boswachter, televisiepersoonlijkheid en schrijver van natuurboeken. Vanuit zijn perspectief belicht hij het thema leiderschap. Trekt parallellen tussen verkenners in mierenkolonies en het lerend vermogen van mensen. Geeft inzicht waarom vrouwen na de menopauze betere leiders zijn, terwijl mannen in die leeftijd eigenlijk voor de klas zouden moeten staan. Kortom inzicht in verandering vanuit biologie en dierenrijk.

Vrouwen na de menopauze zijn betere leiders dan mannen

En natuurlijk als afsluiting van het kenniscafé een borrel

Want waar collega’s elkaar kunnen treffen, gebruiken we die momenten om informeel door te praten. Dan leren we van elkaar, bouwen we aan onze teams en groeien we als professional. Interesse in de onderwerpen of om samen ook een kenniscafé te organiseren? Neem contact met ons op.