Van Aetsveld deelt kennis aanpak ondermijning

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Congres aanpak ondermijning in Antwerpen

Partner studiecentrum voor bedrijf en overheid organiseerde een congres aanpak ondermijning in Antwerpen. Dit keer faciliteerde Stad Antwerpen het congres. Als partner leverden we een belangrijke inhoudelijke bijdrage. Daarbij zetten we onze meer dan tien jaar ervaring in op de aanpak van ondermijning.

Ruime ervaring

In de afgelopen jaren hebben we uitgebreide ervaring opgedaan. Bij diverse gemeenten pakken we door op ondermijning. Zo organiseerden we de samenwerking binnen de gemeente Gouda in het schakelteam. En ondersteunden we het district De Markiezaten in de gemeentelijke samenwerking. En we trainden gemeenten en andere spelers op gebied van samenwerken, informatie-uitwisseling en de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Expertsessie op congres aanpak ondermijning in Antwerpen

In België nam stad Antwerpen het voortouw met de organisatie van een congres over de aanpak van ondermijning. De overheid daar overwoog om instrumenten als de Regionale Informatie- en Expertise Centra over te nemen naar Nederlands voorbeeld. Daarom was het tijd om kennis en ervaring beschikbaar te stellen. En dat deden we natuurlijk graag!

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit; verstoren is niet alleen opsporen!

Op 14 maart 2019 verzorgden we een expertsessie op het congres. Daarin werkten we nauw samen met de gemeenten en partners uit de Markiezaten. Samen hebben we een mooi programma samengesteld. De onderwerpen waren:

  • Hoe werkt u samen bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
  • Hoe bepaalt u, op basis van de gezamenlijke informatiepositie van u en uw veiligheidspartners, welke criminele netwerken u met prioriteit aanpakt?
  • Op welke manier vertaalt u de gekozen interventiestrategie op  strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel   niveau?
  • Met een voorbeeldcasus waarbij we op lokaal/regionaal/(inter)nationaal niveau hebben geacteerd.

De presentatie was in handen van onze collega Jeroen Hamers. Hij is programmaleider aanpak georganiseerde criminaliteit bij  het Districtelijk Veiligheidscollege De Markiezaten. De presentatie was een samenwerking met Luuk van Poppel, Accountmanager RIEC Zeeland/West-Brabant voor De Markiezaten, en Ferry Baali, Coördinator integrale en bestuurlijke aanpak van de Landelijke Eenheid binnen de Politie.

Meer weten?

Meer informatie over de volgende editie van het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit tref je aan op de site van het studiecentrum voor bedrijf en overheid.