Aanpakken van ondermijning vraagt gedragsverandering

Hoe creëer je een duurzame gedragsverandering? Met die vraag werd de politie geconfronteerd in de aanpak van ondermijning. Ondermijning is een groeiend probleem in Nederland. Het ontstaat als criminelen de overheid en het bedrijfsleven ongewenst en bewust misbruiken voor hun gewin. Criminelen verleiden of dwingen bestuurders, ambtenaren en medewerkers van bedrijven mee te werken aan de criminaliteit. En dat bedreigt onze rechtsstaat. Want het vertrouwen in en het gezag van die rechtsstaat wordt ondermijnd! En de gevolgen daarvan treffen ons allemaal. Een situatie die roept om het gezamenlijk aanpakken van ondermijning. Want dat kan de politie niet alleen!

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Veiligheidsdomein

Ondermijning; een complex maatschappelijk probleem

Wat pakken we dan aan? Ondermijning is onzichtbaar, complex en veelzijdig van aard. De (internationale) criminele bendes die zich er schuldig aan maken richten zich op drugs, mensenhandel en witwassen. Ze werken in netwerken en zijn daarmee ook lokaal verbonden. Ze gebruiken de bovenwereld om hun geld wit te wassen. Maar ondermijning gaat ook over die asociale familie in je wijk, die hun gang kan gaan omdat de overheid niet optreed. De kern is steeds dat het vertrouwen in de overheid en het bedrijfsleven worden aangetast. In de achterkant van Nederland schrijven Tops en Tromp erover in een spannend boek. En het NSOB heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen in Ondermijning Ondermijnd. Kortom: onderzoekers, experts en uitvoeringsinstanties onderschrijven de ernst van het probleem.

Partners moeten samen aanpakken

Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning daarmee ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. Dit vraagt om een integrale aanpak alleen samen kunnen we er wat aan doen. Als we de sociale voedingsbodem wegnemen kunnen we het voorkomen. Dat vraagt om het aanpakken van gelegenheidsstructuren en het ‘wapenen’ van kwetsbare sectoren en branches. En dat kan alleen als overheid, publieke en private partners samen aanpakken. Alleen door samenwerken kunnen we ondermijning stoppen. De Nationale Politie zet zich al langer bewust in op dit thema. Daartoe startte zij het programma Betere Bijdrage Aanpak Ondermijning. Dit programma versterkt de politiebijdrage bij het aanpakken van ondermijning.

Aanpakken start op de werkvloer van de politie

Het programma ondersteunt ongeveer 125 initiatieven in het land. Al die initiatieven dragen bij aan de aanpak van ondermijning. Het programma zet diverse middelen en haar netwerk in bij de ondersteuning van de initiatieven. Dat loopt uiteen van inzet en opleiden van procesbegeleiders tot communicatiemiddelen om bewustwording op gang te brengen. Wie wil er nou niet dat zijn wijkagent ondermijning herkent? Alle initiatieven starten op de werkvloer. Op initiatief van de operatie van de politie zelf. Om initiatieven verder te brengen, verbindt het programma ze met de behoeften die spelen in andere delen van het land. Hierdoor leren agenten van elkaars ervaringen.

Samenwerken is versterken van vertrouwen

Samen met de elf politie-eenheden heeft Van Aetsveld aanpakken start op de werkvloer, de veranderaanpak, ontwikkelt. Deze aanpak bevordert de samenwerking tussen politiedisciplines en van de politie met haar partners. Daarbij ondersteunen we het programmateam als expert op het thema samenwerken. Met een mensgerichte aanpak verbindt hij verschillen om vooruitgang te boeken. Daarbij geeft hij inzicht in ieders belangen en ambities. Ambities op het niveau van de organisatie en op het niveau van de betrokken personen. Zo ontstaat begrip voor ieders handelen. Dat versterkt het onderling vertrouwen én leidt in de praktijk tot een gezamenlijke ambitie. Zo kom je samen verder. Zo pak je samen ondermijning aan!

Maatwerk in ondersteuning

Omdat ieder programma uniek is met haar eigen samenstelling van partners en opgaven, leveren wij altijd maatwerk. Benieuwd hoe wij het vertrouwen in uw programma kunnen versterken, zodat jullie samen ondermijning kunnen aanpakken? Bel en maak een afspraak met ons.