Bestuurlijk aanpakken in de praktijk

Hoe breng je de theorie van de cursus bestuurlijk handhaven naar de praktijk? Met die vraag benaderde het studiecentrum voor bedrijf en overheid Van Aetsveld. Gelukkig hebben we veel ervaring met bestuurlijk aanpakken in huis, opgedaan bij de aanpak van ondermijning. Vanuit de praktijk van de gemeente Gouda hebben we samen met Leendert Wignand de vraag opgepakt.

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Bestuurlijk aanpakken praktisch inzetten

De SBO-cursus zorgt voor bekendheid met de verschillende wettelijke kaders. En om dat te illustreren is er behoefte aan concrete casuïstiek om de theorie levend te maken. Dat is gedaan aan de hand van een voorbeeld. Een Outlaw Motorgang lijkt een clubhuis gevestigd te hebben in een oude machinefabriek. Vanuit verschillende hoeken komen signalen binnen, dat er iets niet pluis is.

Leren is fouten maken

Pas als je met zo’n concreet voorbeeld te maken krijgt, sta je stil bij mogelijkheden en beperking. Dat ervaar je als je aan de slag gaat om het geleerde in de praktijk toe te passen. En erachter te komen dat je aanpak niet werkt. Dat een andere route eerst doorlopen moet worden, voordat je door kan pakken. Dat informatie voor bestuurlijk aanpakken niet zomaar van de ene partij naar de andere partij doorgegeven mag worden. Zeker niet als je een ultimum remedium als het strafrecht of de wet Bibob achter de hand wilt houden.

Goede sfeer

Gelukkig zijn de deelnemers eerst meegenomen in de ervaringen bij de gemeente Gouda. Daar is een schakelteam actief, dat het opwerken van signaal naar actie begeleidt. Door de aanpak te bespreken ontstaat herkenning. Soms leidt dat tot een hilarische sfeer als duidelijk is dat iemand in een valkuil stapt. Dat versterkt de herkenning en zorgt voor een positieve setting waarin van ieders fouten lering getrokken worden.

Casus opgelost en nieuwe partners gevonden

Met hulp van de ervaren begeleiders lukt het om de casus op te lossen. Door de variëteit aan deelnemers ontstaan zelfs voor hen weer nieuwe inzichten. Zo blijken betrokken cursisten van bouw- en woningtoezicht en de brandweer veel meer bij te kunnen dragen dan tot op heden werd aangenomen. Door hen eerder te betrekken bij casuïstiek ontstaat een completer beeld en kan gerichter aangepakt worden. En dat nemen de trainers weer mee naar hun eigen werkomgeving! Al met al een geslaagde module voor de training.