Bewustwordingssessie aanpak ondermijning

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Projecten en veranderingen

Ondermijning

Ondermijning is een thema in de landelijke en lokale politiek en verschijnt op vele agenda’s in het publieke domein. Als je ermee aan de slag gaat, komt al snel de vraag… Wat is ondermijning?  Als je het aan vijf willekeurige gemeenteambtenaren vraagt, krijg je vijf verschillende antwoorden. Interessant en lastig tegelijk. Een handig instrument om te komen tot een gelijk beeld is een bewustwordingssessie aanpak ondermijning. Maar hoe pak je dat dan aan? Voor diverse gemeenten verzorgt Van Aetsveld inmiddels bewustwordingssessies aanpak ondermijning.

Wat is een bewustwordingssessie aanpak ondermijning?

In een bewustwordingssessie leer je begrijpen waar ondermijning over gaat, signalen te herkennen en te bouwen aan een netwerk. Door met maximaal 20 deelnemers beelden en associaties op te roepen, ontstaat een gezamenlijk beeld op ondermijning. De sessie bestaat uit de volgende vier elementen: netwerk, begrip, signaal en oppakken.

1.      Een netwerk tegen ondermijning

Omdat we te maken hebben met een breed begrip, is de problematiek en context elke keer anders. En dat vraagt elke keer om een op maat gemaakte aanpak. Als we samen een netwerk vormen, waarin we elkaar snel, informeel weten te vinden op basis van vertrouwen, kunnen we effectief aanpakken. Dat werkt effectiever dan het optuigen van een hele structuur. We nodigen collega’s van diverse afdelingen uit. Zodat collega’s van Veiligheid & Handhaving,  Vastgoed, Stedelijke ontwikkeling, Publieksplein en andere afdelingen samen ervaren hoe ze ondermijning signaleren en kunnen aanpakken. Met netwerkoefeningen versterken we het vertrouwen en helpen we de onderlinge relatie versterken.

2.      Het begrip ondermijning uitwerken

In kleine groepjes gaan we de discussie aan over het onderwerp en plenair delen we de bevindingen. Daardoor kunnen we op elkaar aanvullen. We begeleiden dat proces en geven richting aan de uitkomsten. Daarmee dragen we bij aan het anders leren kijken en we onderbouwen dat met voorbeelden uit de praktijk. Binnen het half uur heeft de groep haar eigen beeld.

3.      Iedereen een signaalfunctie

En dan wordt het interessant. We weten waar we het over hebben en waarom we iets moeten doen. In de voorgaande stap hebben we allerlei signalen verzameld. Die HKIN (Hier Klopt Iets Niet)-signalen of onderbuikgevoel gebruiken we om bewustzijn te creëren op de signaalfunctie die iedereen heeft. Met een aantal voorbeelden zetten we dat nog meer kracht bij. Daardoor leren we anders te kijken en ons bewust te zijn van de signaalfunctie die we hebben.

4.      En de signalen oppakken

En dan moeten we iets gaan doen met die signalen. Daarbij leiden we door naar de voorzieningen die gebruikt kunnen worden om het signaal te melden, zoals de Meld een vermoeden-app of een mailadres, contactpersoon en/of een eerste opzet van een integraal team waar je met je signalen en vragen terecht kunt.

Meer weten?

Ook toe aan een bewustwordingssessie aanpak ondermijning? Neem gerust contact op.