Een nieuwe begrippenset voor MVO-beleid

Een nieuwe taxonomie helpt om bestaande theorie en de praktijk bij elkaar te brengen. De taxonomie is beschreven in een artikel van Ron Schipper. “A new taxonomy on CSR practices as basis for a new theory on CSR” in International Journal of Sustainable Strategic Management markeert de start van een nieuwe fase voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Geschreven door

Webteam Van Aetsveld
Verandervermogen

Van opkomend naar convergerend

Sinds de jaren ‘50 bestaan theoretische MVO-modellen. De laatste jaren passen steeds meer bedrijven MVO-beleid toe. Daardoor is het mogelijk om de praktijk te gebruiken om theoretische modellen te vergelijken. Dat heeft geleid tot een nieuwe, overkoepelende set aan termen waarin MVO beschreven kan worden.

Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijken van theorieën.

Verschillende theoretische uitgangspunten

In het vroege stadium van ontwikkeling zijn veel verschillende theorieën ontstaan. Deze theorieën hebben zich ontwikkeld in een aantal groepen. Die zijn gebaseerd op overtuigingen. De verschillen in die theorieën maken het lastig om verdere studie op de baseren. Door ze tegen elkaar aan te leggen is duidelijk geworden waar ze elkaar raken en uiteenlopen. Om tot convergentie te komen was meer nodig dan het vergelijk van theorieën. En dat sluit aan bij de behoefte vanuit de praktijk. Hoe passen we MVO toe?

Analyse van praktijk op basis van verantwoording

Op basis van het vergelijken van de MVO-verslagen van 45 organisaties is inzicht ontstaan in de praktijk. Door dat inzicht te combineren met het theorievergelijk is een nieuw framework ontstaan. De bestudeerde organisaties zijn verdeeld over 12 sectoren. Per sector zijn minimaal drie organisatie meegenomen. Hierdoor is een internationaal, sectoroverstijgend inzicht ontstaan. De hoeveelheid bestudeerde data is afdoende voor het opbouwen van een taxonomie.

De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden

Pragmatisme leidend voor MVO

Uit de analyse blijkt dat de meeste organisaties pragmatisch omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De taxonomie biedt kansen om de academische wereld en de praktijk met elkaar te verbinden. Dankzij dit onderzoek is een holistisch model ontstaan. Een model waarop bedrijven kunnen verantwoorden. En de academische wereld verder kan onderzoeken.

Termen en praktijk

De nieuwe verworven inzichten zijn samengevat in een taxonomie. De praktische waarde is direct zichtbaar. Voor iedere categorie zijn praktijkvoorbeelden benoemd. Dat maakt toepassing in de context van je eigen organisatie eenvoudig. Als je dat doet, versterk je het eenduidige begrippenkader. Daarmee zetten we een stap naar convergentie van theorie en praktijk. En dat is nodig om een goede bijdrage te blijven leveren aan een duurzame maatschappij.

Als je het artikel wilt ontvangen, neem dan even contact op met Ron Schipper.

En tot slot de taxonomie

CategorieOmschrijvingPraktijkvoorbeelden
GoalsHeeft de organisatie specifieke duurzaamheidsdoelen gesteld?Specifieke MVO-doelenAlgemeen commitment op MVOBewaken van het proces in voortgang en verantwoordingStellen van gecombineerde algemene en specifieke MVO-doelen
BenefitWaarom neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid voor duurzaamheid?Waarde voor de stakeholders nastrevenInnovatieCommerciële kansen benuttenMorele drijfverenReputatie opbouw en versterkingIntrinsieke motivatieDe klanten beter begrijpenGroei in partnerschapKlimaatverandering aanpakkenKosten reduceren
Address ChallengesWelke uitdagingen heeft de organisatie in haar waardeketen waarvoor zij verantwoordelijk wil zijn?Environmental ImperativeBelang van gezondheidGezond werkklimaatGezonde werkverhoudingenBijdrage aan de gemeenschapIntegriteit van de productenDierenwelzijn
ThemesWat zijn de belangrijkste thema’s voor duurzaam ondernemen?De operatieGemeenschapEfficiënt gebruik van energie en materiaalInvloed op de werkomgevingProductoplossingenGezondheid en welzijnVersterken van de lokale gemeenschapSourcingReduceren van afval;Kwaliteit van de productenMobiliteitGroene gebouwen
Integrated Value ChainHoe betrek de organisatie de klanten en leveranciers?Sociale compliance over de waardeketenProcesverbeteringen over de ketenDuurzame producten betrokken uit de ketenGecertificeerde leveranciers in de ketenBeïnvloeding klantgedrag (B2C)Ondersteuning aan klanten (B2B)
StakeholdersHoe en met welke intentie benaderd de organisatie belanghebbenden?Proactieve dialoogLuisteren naar belanghebbendenBetrekken van belanghebbendenHet vertrouwen verdienenGeïnspireerd raken door belanghebbenden
PartnershipsOp welk niveau ontstaat partnerschap op duurzaamheid?Op niveau van de industrieEen platform organiseren voor issuesPartnerschap in de waardeketenAlgemeen duurzaamheidplatform
Decision guiding principlesVanuit welke grondhouding besluit de organisatie?Ethische codeEigen geformuleerde principesUN Global Compact
ProductHoe past de organisatie haar producten aan op gebied van duurzaamheid?Innovatie met duurzame kenmerkenOplossingen voor duurzaamheidsvraagstukkenVervangende producten
ProcessHoe past de organisatie haar bedrijfsprocessen aan?Procesverbetering
Standards and regulationHoe zijn standaarden en voorschriftenGRIUN Global CompactISO14001Certification of the organisationCertification of own product servicesISO9001ISO26000ISO27001Dow Jones Sustainability IndexUN Principles for Responsible Investment
Social InvolvementHoe is sociale betrokkenheid ingebed in het duurzaamheidsbeleid?Betrekken eigen medewerkersOndersteunen van de gemeenschapGoede doelen steunen
Top management involvementWelke vorm van betrokkenheid is er van het top management (C-level)Expliciet commitment van topmanagementGeen expliciete benoeming van betrokkenheid
HistoryHoe is de geschiedenis van duurzaamheid opgenomen?Geschiedenis genoemdGeschiedenis niet genoemd
Reporting & CommunicationHoe zijn MVO-resultaten benoemd door de organisatie?MVO-jaarverslagGeïntegreerd jaarverslag