Stakeholderdialoog Hogeschool Utrecht

Geschreven door

Ronald van Rossum
Projecten en veranderingen

Van Aetsveld in gesprek met de HU over instellingsplan

Op 9 januari 2019 schuif ik aan bij het ontbijt op de Hogeschool Utrecht. Als extern stakeholder is me gevraagd input te leveren voor het nieuwe instellingsplan. Prachtig om te zien dat het College van Bestuur het initiatief neemt haar instellingsplan met externe stakeholders vorm te geven.

Stakeholderdialoog

In totaal 20 belanghebbenden voeren tijdens het ontbijt een dialoog met het college. Ieder laat zijn of haar licht schijnen op de diverse onderwerpen. Zo praten we over de impact van een leven lang leren. Ook komt de positie van het onderwijs van de Hogeschool Utrecht in 2026 aan bod. Er ontstaan mooie dialogen.

Vier tot vijf jaar vooruit kijken

Het is bijzonder om te constateren dat de hogeschool plannen maakt met een horizon van vele jaren. We hebben immers te maken met een sterk ontwikkelende en veranderende maatschappij. Dat levert allerlei uitdaging op voor onderwijsinstellingen. Zij staan immers voor de uitdaging om (onderwijs-) programma’s te ontwikkelen waarmee ze goed voorbereide en succesvolle studenten afleveren. Studenten die als professional hun rol vervullen in de maatschappij over vier tot vijf jaar.

Uitdagingen

De hogeschool heeft daarbij te maken met allerlei ontwikkelingen. Daaronder de toenemende vraag naar maatwerk en individualisering. Inspelen op de continu veranderende behoeften van de maatschappij. En te zorgen voor aansluiting op de (nog niet altijd bekende) wensen van organisaties in overheid en het bedrijfsleven. En alsof dat nog niet genoeg is, moet ook nog eens rekening gehouden worden met de omgeving, wetgeving en onderwijsstructuren, Een dynamisch veld waarin de hogeschool opereert en soms zelfs in vast gehouden wordt.

Drie pilaren voor ontwikkeling

We hebben onze input in de vorm van stellingen symbolisch vastgespijkerd aan een drietal pilaren. Dat zijn de volgende:
1. Arbeidsmarkt: In 2026 zijn de HU en de Arbeidsmarkt zo met elkaar verbonden dat…
2. Talentontwikkeling: HU studenten en alumni staat in 2026 bekend om…
3. Leven Lang Ontwikkelen: in 2026 staat het onderwijs van de HU bekend om…
Het College en de bestuursdienst spraken daarvoor hun waardering uit. Sterker nog, ze gaan aan de slag met onze input. We hebben afgesproken dat we op de hoogte gehouden worden van het vervolg.

Breed initiatief

Naast deze sessie heeft het college ook met andere groepen stakeholders aan tafel gezeten. Wat mij betreft een mooi initiatief. Een initiatief dat vraagt om vervolg. Want samen constateerden we dat we dit frequenter moeten doen dan eens in de zoveel jaar. Mijn commitment hebben ze.