Circulaire economie en smart assets

Rob vervult de functie van allround adviseur en/of interim-manager bij opdrachtgevers van grote infrastructurele projecten. Voorbeelden van terreinen waar zijn kracht ligt zijn het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en assetmanagementsystemen. Ook doet hij interne audits op onderdelen van het managementsysteem. Hij is zeer geïnteresseerd in circulaire economie en smart assets en mobiliteitsopgaven in grote steden en railinfra.

“Rob is een senior adviseur, hij is gedreven, geduldig, werkt samen, en weet met zijn sterke analytische vermogen de juiste verbanden te leggen en deze helder te verwoorden. Hij kan makkelijk schakelen van zijn rol als strategisch adviseur van de directie van Metro en Tram naar de rol als adviseur en coach van medewerkers op operationeel niveau. Inhoudelijk heeft Rob uitgebreide kennis van kwaliteitszorg, informatiemanagement en ICT systemen in de railinfrastructuur, zowel in grote projecten als op het gebied van beheer en onderhoud. Op strategisch gebied werkt hij momenteel aan  het mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstuk van de gemeente Amsterdam.”

Ervaring

  • Amsterdamse Dienst Metro – Project Noord/Zuidlijn
   Interne auditeur, projectleider invoering Amsterdamse Werkplek, directieadviseur, doorontwikkelen kwaliteitssysteem
  • Projectorganisatie Betuweroute – Informatiemanager, facilitair manager, manager documentaire informatievoorziening
  • KLPD – Projectmatig versterken op gebied van Financieel Economische criminaliteitsbestrijding
  • iCOV – samenwerken tussen Politie, Belastingdienst FIOD en OM
   Doorontwikkeling van samenwerkingsorganisatie

 

Mezelf en mijn team verbeteren

‘Sport (atletiek) en competitie (voetbal/tennis) speelt in mijn leven een belangrijke rol. De drive om mezelf en mijn team te verbeteren is er nog altijd. Die instelling heb ik niet alleen in de sport maar ook in mijn werk. Snel aan de slag met relatief nieuwe materie en daarmee een organisatie helpen ontwikkelen is een uitdaging die ik graag aan ga. Mijn brede achtergrond als (bedrijfs)econoom en ook vanuit de politicologie stellen me ook in staat snel mijn weg te vinden in nieuwe materie.

Mijn behoefte aan structuur en overzicht altijd behoorlijk groot geweest. Vanuit dat gecreëerde overzicht kan ik aan de slag met de belangrijkste onderdelen van een project, probleem, veranderopgave of organisatie. Daarna komt het aan op het verhaal vertellen waarom we iets willen en hoe we dat gaan doen en anderen meenemen in de opgave.

Ik ben daarin pragmatisch: kleine stapjes helpen je ook vooruit. Als je het hogere doel maar wel scherp op je netvlies houdt en stapjes blijft maken. Want dat heb ik wel geleerd: stapjes blijven zetten en dan uiteindelijk de benefits realiseren die je bij de start van je opgave voor ogen had, is een kwestie van lange adem!’