Voor je het weet nemen criminelen de business over

Geschreven door

Ronald van Rossum
Veiligheidsdomein

Arjen de Kort, Hoofdredacteur Security Management, geeft in zijn blog over Ondermijning aan dat de onder- en bovenwereld steeds meer vermengen en dat door de toenemende invloed van criminelen op de samenleving het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt. Nu gebeurt het niet vaak dat hij spontane reacties krijg op mijn columns, maar dit keer werd hij aangenaam verrast. Er werd hem gevraagd waarom hij aandacht schonk aan een onderwerp als ondermijning? Dat was toch niet iets waarmee een security manager zich zou moeten bezighouden? Hij verwijst in zijn blog naar een artikel van Peter van Dusseldorp, die dit in een verhelderend artikel in Security Management de raakvlakken van security met ondermijning aanstipt.

Mocht je je als security manager nog afvragen of je nu wel of niet iets met ondermijning moetlees dan het artikel van onze collega. Dan wordt duidelijk welke dreigingen er op de loer liggen. Want voor je het weet wordt ook jouw bedrijf door criminelen gebruikt om geld wit te wassen, nemen ze de business over, of anderszins. “Een vergrote aandacht voor security vergroot de weerbaarheid van een bedrijf tegen invloeden van de georganiseerde criminaliteit”, concludeert Van Dusseldorp.

Meer weten? Neem contact op met Peter van Dusseldorp.